Het raadsel literatuur

Op 9 november 2021 is bij Amsterdam University press Het raadsel literatuur. Is literaire kwaliteit meetbaar? verschenen. In dit boek presenteert Karina van Dalen-Oskam een synthese van de onderzoeksresultaten uit het project The Riddle of Literary Quality. Het boek gaat vergezeld van een speciale website, waarop veel extra informatie te vinden is, onder meer over het R package met data die uit het project zijn voortgekomen. Zo kunnen veel van de metingen waarover Karina in haar boek schrijft door andere onderzoekers worden herhaald en gecontroleerd, en kunnen ook andere vragen aan de data worden gesteld.  

https://karinavdo.github.io/RaadselLiteratuur/